Amazon Disclaimer

Hoewel er alles aan is gedaan om de informatie op deze website of het (de) verkochte product (en) te verifiëren, aanvaarden noch de eigenaar van de website / het product, de distributeurs, agenten of uitgevers enige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden en of omissies, of gaan ervan uit verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in welke vorm dan ook namens een koper of lezer van deze materialen.

Elke kleine op mensen, organisaties, bedrijven of producten is onbedoeld. De resultatenrekening en voorbeelden op deze website zijn niet bedoeld om te vertegenwoordigen of te garanderen dat iedereen dezelfde resultaten zal behalen. Het succes van elk individu wordt bepaald door zijn of haar wens, toewijding, marketingachtergrond, inspanning, motivatie en vermogen om de tips en technieken te volgen die in dit blog worden beschreven.

Veel producten en diensten die op deze website worden geadverteerd, worden gepromoot in de vorm van gelieerde links, wat betekent dat de eigenaar en oprichter van deze site financieel voordeel (commissie) zal ontvangen als dergelijke producten en diensten worden gekocht via de aangesloten links? Voor meer informatie over affiliate links