Amazon Disclaimer

Hoewel er alles aan is gedaan om de informatie op deze website of het (de) verkochte product (en) te verifiëren, aanvaarden noch de eigenaar van de website / het product, de distributeurs, agenten of uitgevers enige verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden en of omissies, of gaan ervan uit verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in welke vorm dan ook namens een koper of lezer van deze materialen.

Elke kleine op mensen, organisaties, bedrijven of producten is onbedoeld. De resultatenrekening en voorbeelden op deze website zijn niet bedoeld om te vertegenwoordigen of te garanderen dat iedereen dezelfde resultaten zal behalen. Het succes van elk individu wordt bepaald door zijn of haar wens, toewijding, marketingachtergrond, inspanning, motivatie en vermogen om de tips en technieken te volgen die in dit blog worden beschreven.

Veel producten en diensten die op deze website worden geadverteerd, worden gepromoot in de vorm van gelieerde links, meaning that the owner and founder of this site will receive financial gain (commission) if such products and services are purchased through said affiliate links – For more information on affiliate links please click here.

This site is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.

The use of our information, products and services should be based on your own due diligence and you agree that this site and the advertisers/sponsors of this website are not liable for any success or failure of your business that is directly or indirectly related to the purchase and use of our information, products and services reviewed or advertised on this website.

There is no guarantee or duplicate results stated here. You recognize any business endeavour has inherent risk for loss of capital.