Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden:

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de carcareportal.com-website en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website (samen de website genoemd). De website is eigendom van en wordt beheerd door Car Care Portal ("Car Care Portal"). De website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn vervat en alle andere bedrijfsregels, beleidslijnen (inclusief, maar niet beperkt tot het privacybeleid van Car Care Portal) en procedures die van tijd tot tijd hierover kunnen worden gepubliceerd. Site door Car Care Portal (gezamenlijk de "Overeenkomst").

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u de website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te worden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Indien deze algemene voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van Car Care Portal, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De website is alleen beschikbaar voor personen die minstens 13 jaar oud zijn.

 1. Uw carcareportal.com-account en -site. Als u een blog / site op de website maakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en blog, en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account plaatsvinden en alle andere acties die worden ondernomen in verband met de blog. U mag uw blog niet op een misleidende of onwettige manier beschrijven of toewijzen aan uw blog, ook niet op een manier die bedoeld is om de naam of reputatie van anderen te verhandelen, en Car Care Portal kan elke beschrijving of trefwoord wijzigen of verwijderen dat het als ongepast of onwettig beschouwt , of anderszins de aansprakelijkheid van Car Care Portal kan veroorzaken. U dient Car Care Portal onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw blog, uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Car Care Portal is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door u, inclusief enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.
 2. Verantwoordelijkheid van contribuanten. Als u een blog beheert, commentaar geeft op een blog, materiaal op de website plaatst, links op de website plaatst, of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of een derde partij toestaat) beschikbaar te stellen via de website (al het materiaal, "inhoud" ), Bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, en eventuele schade als gevolg van, die inhoud. Dat is het geval, ongeacht of de inhoud in kwestie tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware is. Door Inhoud beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat:
  • het downloaden, kopiëren en gebruiken van de inhoud zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechten, patenten, handelsmerken of handelsgeheimen, van een derde partij;
  • als uw werkgever rechten heeft op intellectueel eigendom dat u creëert, heeft u ofwel (i) toestemming van uw werkgever gekregen om de inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot enige software, of (ii) hebt u van uw werkgever een verklaring van afstand met betrekking tot alle rechten op of op de inhoud;
  • je hebt alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud volledig nageleefd en hebt al het nodige gedaan om de vereiste voorwaarden met succes door te geven aan de eindgebruikers;
  • de inhoud bevat of installeert geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud;
  • de inhoud is geen spam, is niet machinaal of willekeurig gegenereerd en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die is ontworpen om verkeer naar sites van derden te leiden of om de positie van zoekmachines van sites van derden te verbeteren, of om verdere onwettige handelingen (zoals als phishing) of ontvangers misleiden met betrekking tot de bron van het materiaal (zoals spoofing);
  • de inhoud is niet pornografisch, bevat geen bedreigingen of zet niet aan tot geweld jegens individuen of entiteiten, en schendt de privacy- of publiciteitsrechten van enige derde partij niet;
  • uw blog krijgt geen reclame via ongewenste elektronische berichten zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden;
  • uw blog is niet zo genoemd dat uw lezers denken dat u een andere persoon of een ander bedrijf bent. De URL of naam van uw blog is bijvoorbeeld niet de naam van een andere persoon dan uzelf of een ander bedrijf dan die van u; en
  • je hebt, in het geval van Content die computercode bevat, nauwkeurig gecategoriseerd en / of het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen beschreven, al dan niet op verzoek van Car Care Portal.

  Door inhoud in te dienen bij Car Care Portal voor opname op uw website, verleent u Car Care Portal een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de inhoud te reproduceren, aan te passen, aan te passen en te publiceren, uitsluitend met het oog op het weergeven, verspreiden en het promoten van uw blog. Als u inhoud verwijdert, zal Car Care Portal redelijke inspanningen leveren om deze van de website te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de inhoud mogelijk niet onmiddellijk onbeschikbaar worden gemaakt.

  Zonder enige van deze verklaringen of garanties te beperken, heeft Car Care Portal het recht (maar niet de verplichting) om, naar het oordeel van Car Care Portal (i) inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar de redelijke mening van Car Care Portal, in strijd is met Car Care Portal. Portalbeleid of op enigerlei wijze schadelijk of aanstootgevend is, of (ii) de toegang tot en het gebruik van de Website aan een persoon of entiteit om welke reden dan ook beëindigen of weigeren, naar het oordeel van Car Care Portal. Car Care Portal is niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.

 3. Betaling en verlenging.
  • Algemene voorwaarden.
   Door een product of dienst te selecteren, gaat u ermee akkoord Car Care Portal de aangegeven eenmalige en / of maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten te betalen (in andere communicaties kunnen aanvullende betalingsvoorwaarden zijn opgenomen). Abonnementsbetalingen worden in rekening gebracht op basis van vooruitbetaling op de dag dat u zich aanmeldt voor een upgrade en dekken het gebruik van die service voor een maandelijkse of jaarlijkse abonnementsperiode, zoals aangegeven. Betalingen worden niet gerestitueerd.
  • Automatische Vernieuwing.
   Tenzij u Car Care Portal voor het einde van de toepasselijke abonnementsperiode laat weten dat u een abonnement wilt annuleren, wordt uw abonnement automatisch verlengd en machtigt u ons om de dan geldende jaarlijkse of maandelijkse abonnementskosten voor een dergelijk abonnement te innen (evenals eventuele belastingen) met behulp van een creditcard of ander betalingsmechanisme dat we voor u hebben geregistreerd. Upgrades kunnen op elk moment worden geannuleerd door uw verzoek schriftelijk in te dienen bij Car Care Portal.
 4. Diensten.
  • Vergoedingen; Betaling. Door u aan te melden voor een Services-account, gaat u ermee akkoord Car Care Portal de toepasselijke opstartkosten en terugkerende kosten te betalen. Geldende vergoedingen worden gefactureerd vanaf de dag dat uw services zijn opgericht en voordat u van dergelijke services gebruikmaakt. Car Care Portal behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden en vergoedingen te wijzigen na dertig (30) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u. Services kunnen op elk moment door u worden geannuleerd met een schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen aan Car Care Portal.
  • Ondersteuning. Als uw service toegang tot e-mailondersteuning met prioriteit omvat. "E-mailondersteuning" betekent de mogelijkheid om op elk moment een verzoek om technische ondersteuning in te dienen per e-mail (met redelijke inspanningen van Car Care Portal om binnen één werkdag te reageren) met betrekking tot het gebruik van de VIP-diensten. "Prioriteit" betekent dat ondersteuning voorrang heeft op ondersteuning voor gebruikers van de standaard of gratis carcareportal.com-services. Alle ondersteuning wordt verleend in overeenstemming met de standaard servicepraktijken, procedures en beleidslijnen van Car Care Portal.
 5. Verantwoordelijkheid van websitebezoekers. Car Care Portal heeft niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat op de website is gepost, en kan dit niet beoordelen, en kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door de Website te gebruiken, geeft Car Care Portal niet aan of impliceert het dat het het materiaal dat daar wordt geplaatst onderschrijft, of dat het gelooft dat dergelijk materiaal nauwkeurig, nuttig of niet schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De website kan inhoud bevatten die beledigend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat. De Website kan ook materiaal bevatten dat in strijd is met de privacy- of publiciteitsrechten, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van derden, of het downloaden, kopiëren of gebruiken ervan is onderworpen aan aanvullende voorwaarden, vermeld of niet vermeld. Car Care Portal wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik door bezoekers van de Website, of uit het downloaden door die bezoekers van inhoud die daar is gepost.
 6. Inhoud die op andere websites is geplaatst. We hebben niet al het materiaal bekeken, inclusief computersoftware, dat beschikbaar is gemaakt via de websites en webpagina's waarnaar carcareportal.com linkt, en die link naar carcareportal.com. Car Care Portal heeft geen controle over die niet-Car Care Portal websites en webpagina's, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door te linken naar een niet-Car Care Portal-website of webpagina, geeft Car Care Portal niet aan of impliceert het dat het een dergelijke website of webpagina onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Car Care Portal wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-Car Care Portal-websites en webpagina's.
 7. Inbreuk op het auteursrecht en DMCA-beleid. Aangezien Car Care Portal anderen vraagt om haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert het ook de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich bevindt op of waarnaar wordt gelinkt door carcareportal.com uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd Car Care Portal hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met het Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") -beleid van Car Care Portal. Car Care Portal zal op al dergelijke kennisgevingen reageren, inclusief indien vereist of gepast door het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal uit te schakelen. Car Care Portal beëindigt de toegang van een bezoeker tot en het gebruik van de Website indien, onder passende omstandigheden, wordt vastgesteld dat de bezoeker herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Car Care Portal of anderen. In het geval van een dergelijke beëindiging is Car Care Portal niet verplicht om eerder aan Car Care Portal betaalde bedragen terug te betalen.
 8. Intellectueel eigendom. Deze overeenkomst wordt niet overgedragen van Car Care Portal naar u Car Care Portal of intellectueel eigendom van derden, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij Car Care Portal. Car Care Portal, carcareportal.com, het carcareportal.com-logo en alle andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met carcareportal.com, of de website zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Car Care Portal of de licentiegevers van Car Care Portal . Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de website worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van de website geeft u geen recht of licentie om een Car Care Portal of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.
 9. Advertenties. Car Care Portal behoudt zich het recht voor om advertenties op uw blog weer te geven, tenzij u een advertentievrij account heeft gekocht.
 10. Naamsvermelding. Car Care Portal behoudt zich het recht voor om attributielinks zoals 'Blog at carcareportal.com', thema-auteur en fontattributie weer te geven in de voettekst of werkbalk van je blog.
 11. Partnerproducten. Door een partnerproduct (bijv. Thema) van een van onze partners te activeren, gaat u akkoord met de servicevoorwaarden van die partner. U kunt zich op elk moment afmelden voor hun servicevoorwaarden door het partnerproduct te deactiveren.
 12. Domeinnamen. Als u een domeinnaam registreert, een eerder geregistreerde domeinnaam gebruikt of overdraagt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de domeinnaam ook onderhevig is aan het beleid van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), inclusief hun Registratierechten en verantwoordelijkheden.
 13. Veranderingen. Car Care Portal behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze overeenkomst houdt in dat u deze wijzigingen accepteert. Car Care Portal kan in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn onderhevig aan de voorwaarden van deze overeenkomst.
 14. Beëindiging. Car Care Portal kan uw toegang tot de gehele of een deel van de Website op elk moment, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang beëindigen. Als u deze overeenkomst of uw carcareportal.com-account (als u er een heeft) wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de website. Niettegenstaande het voorgaande, als u een betaalde serviceaccount heeft, kan een dergelijk account alleen worden beëindigd door Car Care Portal als u deze Overeenkomst wezenlijk schendt en een dergelijke schending niet binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van Car Care Portal aan u herstelt; op voorwaarde dat Car Care Portal de Website onmiddellijk kan beëindigen als onderdeel van een algemene stopzetting van onze service. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, blijven na beëindiging van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieafwijzing, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.
 15. Afwijzing van garanties. De website wordt geleverd "zoals hij is". Car Care Portal en zijn leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Car Care Portal, noch zijn leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat de Website foutloos zal zijn of dat de toegang daartoe continu of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten via de Website downloadt of anderszins verkrijgt via de Website.
 16. Beperking van aansprakelijkheid. Car Care Portal, of zijn leveranciers of licentiegevers, zijn in geen geval aansprakelijk met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst onder een contract, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of andere juridische of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade schade; (ii) de aanschafkosten voor vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die hoger zijn dan de vergoedingen die u onder deze overeenkomst aan Car Care Portal hebt betaald gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. Car Care Portal is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen als gevolg van zaken waarover zij redelijkerwijs geen controle hebben. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.
 17. Algemene vertegenwoordiging en garantie. U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de website in strikte overeenstemming zal zijn met het Car Care Portal-privacybeleid, met deze overeenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot lokale wetten of voorschriften in uw land, staat). , stad of ander overheidsgebied, met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die zijn geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u woont) en (ii) uw gebruik van de website zal niet inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden of deze misbruiken.
 18. Vrijwaring. U stemt ermee in Car Care Portal, haar contractanten en licentiegevers en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze overeenkomst.
 19. Diversen. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Car Care Portal en u met betrekking tot het onderwerp hiervan, en ze kunnen alleen worden gewijzigd door een schriftelijke wijziging ondertekend door een bevoegde manager van Car Care Portal, of door het plaatsen door Car Care Portal van een herziene versie. . Behalve voor zover de toepasselijke wetgeving, indien van toepassing, anders bepaalt, zal deze Overeenkomst, elke toegang tot of gebruik van de Website worden beheerst door de wetten van de staat Illinois, VS, met uitsluiting van de conflicterende wettelijke bepalingen en de juiste locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met hetzelfde, zijn de staats- en federale rechtbanken in Winnebago County, Illinois. Behalve voor claims voor voorlopige of billijke maatregelen of claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (die bij elke bevoegde rechtbank kunnen worden ingediend zonder het plaatsen van een obligatie), zal elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst definitief worden beslecht in overeenstemming met de uitgebreide arbitrageregels van de Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") door drie arbiters benoemd in overeenstemming met dergelijke regels. De arbitrage vindt plaats in Rockford, Illinois, in de Engelse taal en de arbitrale beslissing kan door elke rechtbank worden afgedwongen. De winnende partij bij enige actie of procedure om deze overeenkomst af te dwingen, heeft recht op kosten en advocaatkosten. Als een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt dat deel geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en blijven de overige delen volledig van kracht. Een verklaring van afstand door een van beide partijen van een voorwaarde of voorwaarde van deze Overeenkomst of een schending daarvan, in een bepaald geval, zal geen afstand doen van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of een volgende schending daarvan. U mag uw rechten onder deze overeenkomst toewijzen aan elke partij die instemt met en akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen; Car Care Portal mag zijn rechten onder deze Overeenkomst zonder voorwaarden overdragen. Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.